Linh Kiện & Phụ Kiện
Chuyên Cung Cấp Các Loại Phụ Kiện Điện Thoại SAMSUNG OPPO IPHONE XAOMI
Đội 4 thôn ngọ xá thị trấn vân đình huyện ứng hoà hà nội, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội
01647620176
01647620176
vn7741526@gmail.com